26. Is er een telefoon in de woning aanwezig?

In het grootste gedeelte van de woningen is een telefoon aanwezig. Bij de huurprijs zijn gesprekskosten tot max. € 8,- per week inbegrepen. Hogere gesprekskosten worden doorberekend en verhoogd met € 13,- administratiekosten.

 

Het bereik is rondom de woningen meestal voldoende. Soms kan het zijn dat door bepaalde weersomstandigheden, zoals wind, er tijdelijk minder bereik is.