Update 12 januari 2021

N.a.v. de persconferentie op 12 januari 2021, waarin duidelijk werd dat de lockdown van kracht blijft tot en met 9 februari 2021, blijven ook onze richtlijnen van kracht. Nog even alles een op een rij:

 

Voor bezoek geldt dat, net als thuis, niet meer dan 2 personen ontvangen mogen worden, buiten het eigen huishouden. Als vanzelfsprekend vertrouwen wij er op dat een ieder toeziet dat deze maatregel gehandhaafd wordt.

 

Is het annuleringsfonds bijgeboekt?

Een geldige reden tot annuleren is een geboekte vakantiewoning door een groep van meer dan 4 personen uit meer dan 1 huishouden. In dit geval is annulering mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats op reserveringskosten en gemaakte kosten van het annuleringsfonds.

 

Is het annuleringsfonds niet bijgeboekt?

We willen vakanties die geboekt zijn door een groep van meer dan 4 personen, uit meer dan 1 huishouden, tegemoet komen. Er is dan een keuze:

  • De vakantie omboeken naar een later moment tegen de op dat moment geldende prijs
  • Een voucher met een geldigheidsduur van 1 jaar

 

De kosten voor beide opties bedragen 10% van de oorspronkelijke huursom. Dat is ipv 5,5% wanneer het annuleringsfonds was afgesloten.

 

Bovenstaande geldt voor boekingen van vakanties met verblijf tot en met 9 februari 2021. Daarnaast gelden ook onze reguliere annuleringsvoorwaarden en onze wijzigingsvoorwaarden.